Warunki handlowe

ONasz Regulamin określa podstawę, na której Credit for Merchants świadczy swoje usługiProsimy o poświęcenie kilku minut na ich przeczytanie przed przesłaniem formularza na tej stronie. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku do odwołania. Corporate Assistance Limited obsługuje tę witrynę internetową i pomaga firmom uzyskać bezpłatne wyceny produktów i usług finansowych.


Nasze Usługi:

Corporate Assistance Limited pomaga w zakresie szeregu usług pożyczkowych dla przedsiębiorstw. Nasza usługa obejmuje prowadzenie prac przygotowawczych do zawarcia kredytu biznesowego, a także skierowanie go do osób trzecich. Corporate Assistance Limited otrzymuje wynagrodzenie od tych firm za udzielanie im poleceń. Wszyscy kandydaci korzystający z tej witryny mają swobodę wyboru firmy, z którą będą współpracować, i przed kontynuowaniem muszą zaznaczyć to pole, aby potwierdzić, że zapoznali się z niniejszymi warunkami. Wszelkie szacunki i wyceny, które otrzymasz, zostaną dostarczone przez te firmy i wyrażasz zgodę na kontakt z jedną z tych firm.


Ochrona konsumenta:

Dane osobowe mogą być od Państwa zbierane i przechowywane w formie elektronicznej. Informacje te są zbierane od Ciebie za każdym razem, gdy wypełniasz formularz na tej stronie. Informacje te są wykorzystywane przez firmę, która skontaktuje się z Tobą w celu wygenerowania wycen i ofert na wybrane przez Ciebie produkty.


Uskarżanie się:

Wszelkie reklamacje dotyczące usług biznesowych świadczonych przez naszą firmę należy składać w formie pisemnej na adres Corporate Assistance LimitedSuite 5049, 5 Fitzwilliam Square East, Dublin 2Taka skarga zostanie potwierdzona w ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania. Nasza firma podejmie próbę zbadania i rozwiązania reklamacji w ciągu 40 dni roboczych od otrzymania reklamacji.


Konflikt interesów:

Polityką naszej firmy jest unikanie konfliktów interesów podczas świadczenia usług komukolwiek. Jeśli jednak pojawi się nieunikniony konflikt, powiadomimy Cię o tym na piśmie, zanim zaczniemy świadczyć jakąkolwiek usługę. Jeśli nie zostałeś poinformowany o takim konflikcie, masz prawo założyć, że taki konflikt nie istnieje.


Prawa autorskie i treść witryny:

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i wszystkie inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów lub treści udostępnianych na stronie internetowej są własnością Corporate Assistance Limited. Materiały z tej witryny możesz pobierać wyłącznie na własny użytek. Takie pobranie nie powoduje przeniesienia na Ciebie żadnych praw, tytułów ani udziałów w pobranych materiałach. Wszelkie inne wykorzystanie materiałów i treści witryny jest surowo zabronione, a użytkownik zgadza się nie kopiować, reprodukować, przesyłać, publikować, wyświetlać, rozpowszechniać, wykorzystywać komercyjnie ani nie tworzyć dzieł pochodnych takich materiałów.


Zastrzeżenie:

Niniejsza strona internetowa została zaprojektowana, aby pomóc Ci uzyskać ogólne informacje, wyceny i oferty dotyczące wyłącznie pożyczek biznesowych i innych produktów finansowych. Na tej stronie internetowej nie są dostępne żadne porady finansowe. Wszystkie wyceny i oferty są dostarczane przez różne niezależne strony trzecie i dostawców produktów i chociaż są uważane za dokładne, nie gwarantujemy, że będą dokładne. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność takich informacji. Ponadto, choć dokładamy wszelkich starań, aby informacje przekazywane Państwu przez osoby trzecie były aktualne, otrzymanie tych informacji może nastąpić z opóźnieniem. Dlatego w każdym przypadku należy sprawdzić dokładność informacji. Nie gwarantujemy, że witryna spełni Twoje wymagania lub będzie działać nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie lub bez błędów, że wady zostaną naprawione lub że witryna lub jej serwer będą wolne od wirusów lub błędów, lub że informacje będą kompletne, dokładne i wiarygodne. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę materiałów przesłanych lub przesłanych za pośrednictwem witryny. Ani my, ani żaden z naszych dyrektorów, agentów lub pracowników nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem z tej witrynyinne niż szkody, za które odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z prawem irlandzkimJeśli dla Twojej wygody dostępne są łącza stron trzecich do innych witryn internetowych, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność lub funkcjonalność takich zewnętrznych witryn internetowych. Nie popieramy treści żadnej zewnętrznej witryny i nie ponosimy odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek straty spowodowane korzystaniem przez Ciebie z jakiejkolwiek zewnętrznej witryny. Nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności, jeśli wykonanie któregokolwiek z naszych zobowiązań wobec Ciebie zostanie uniemożliwione, udaremnione lub utrudnione przez jakiekolwiek okoliczności lub przyczyny pozostające poza naszą kontrolą.


Korzystanie z tej witryny:

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do korzystania z tej witryny i usługi. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat lub nie mieszkasz w Polsce, nie powinieneś podejmować prób przesyłania formularza na tej stronie. Jednakże, pod warunkiem akceptacji niniejszych Warunków, możesz swobodnie przeglądać naszą witrynę. Przesyłając formularz potwierdzasz, że zapoznałeś się i zrozumiałeś niniejszy Regulamin oraz wyrażasz zgodę na jego przestrzeganie. Jeśli nie zgadzasz się na pełne przestrzeganie niniejszego Regulaminu, nie powinieneś korzystać z tej witryny.

Korzystając z tej witryny internetowej, wymagamy od Ciebie przestrzegania niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zastosujesz się do tych Warunków, a takie niezastosowanie spowoduje, że poniesiemy roszczenie, powództwo, odpowiedzialność lub stratę wynikającą z nieprzestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków, zgadzasz się zabezpieczyć nas, na żądanie, za wszelkie koszty i wydatki, w tym wszelkie koszty prawne poniesione opłaty. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub wycofania, tymczasowo lub na stałe, witryny internetowej lub dowolnej jej części w dowolnym momencie bez powiadomienia i nie będziemy w żaden sposób odpowiedzialni wobec użytkownika za jakiekolwiek modyfikacje lub wycofanie witryny internetowej. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych Warunków bez powiadomienia.


Zastrzegamy sobie prawo do wycofania procesu przesyłania formularza z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek strony trzeciej za niezastosowanie się do Twojej prośby. Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem irlandzkim, a sądy Republiki Irlandii będą miały jurysdykcję nad wszelkimi sporami między nami. Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków okaże się niewykonalna z mocy prawa, pozostałe części niniejszych Warunków nie ulegną zmianie i pozostaną w mocy.

Rozwijaj swój biznes dzięki zaliczce gotówkowej dla firm

Wypełnij formularz, aby sprawdzić, do jakiej kwoty się kwalifikujesz, i szybko uzyskaj zatwierdzenie

„Pieniądze, pieniądze, pieniądze – to dla Ciebie”

Od 2008 roku pomogliśmy ponad 700 000 osobom uzyskać najlepsze usługi finansowe..

Numer autoryzacji usług finansowych:  C48205Finansowanie przedsiębiorców nie jest w Polsce działalnością regulowaną.

Prawo autorskie © CreditForMerchants.com. Wszelkie prawa zastrzeżone

APLIKUJ TERAZ

Od 2008 roku pomogliśmy ponad 700 000 osobom uzyskać najlepsze usługi finansowe.

Close